Jsme u všeho, co se děje ve světě Facility managementu.

Buďte u toho s námi a staňte se moderním Facility manažerem!

 • Ing. Vladimír Balach, MBA

  Generální ředitel
  Letovické Strojírny

  "Jako lektora FM Institute mne těší, že mohu působit v kolektivu špičkových odborníků z praxe, za které mluví výsledky jejich dlouholeté činnosti v oboru."

 • Mgr. Irena Bartoňová Pálková

  Viceprezidentka
  Hospodářská komora České republiky

  "Facility management je cesta, jak odkrýt významné rezervy ve fungování společnosti, a tím zvýšit její celkovou efektivitu."

 • T. L. Mitchell, Jr., CFM, IFMA Fellow

  Senior Vice President
  Chairman FMAC, Florida A&M University

  "Ondřej Štrup, jako mezinárodně uznávaná autorita v oblasti řízení  akademické výuky FM a profesionálního použití, pro Vás připravil podklad o základech profese Facility managementu, který vám jako začínajícím leaderům svých společností pomůže vybudovat vaši firmu." (reference z knihy "Ondřej Štrup: Základy Facility managementu" - 2014)

 • Kathy O. Roper, CFM, IFMA Fellow

  Associate Professor and Chair
  Georgia Institute of Technology, U.S.A.

  "Facility management, toto důležité odvětví je často podceňováno, protože dobře fungující budovy vyžadují jen malou pozornost uživatelů. Užitečnost staveb však nemůže nastat bez efektivního plánování, rozvoje a provozu dobré Facility management struktury." (reference z knihy "Ondřej Štrup: Základy Facility managementu" - 2014)

 • Doc. Ing. Viera Somorová, PhD.

  Garant výuky FM
  Stavební fakulta, STU Bratislava

  "V súčasnosti, keď sa pozornosť organizácií čoraz viac zameriava na efektívnejšie riadenie ich hlavnej činnosti, je metóda Facility managementu nanajvýš aktuálna." (autorské úvodní slovo z knihy "Viera Somorová: Facility management" - 2014)

 • Zveme Vás na první Interview s odborníkem za zahraničí. Tento pátek 21. 10. přijal naše pozvání Joszef Czerny z Maďarska. Joszef je uznáván jako Guru CEE Facility managementu. Interview začíná v 15 hodin. Od 14 hodin si budeme povídat s Doc. Ing. Pavlem Svobodou z ČVUT FSv. 

 • K 30. 9. skončil své působení v naší společnosti dlouholetý manažer vzdělávacích programů Jiří Mizera. Děkujeme mu i touto cestou za jeho spolupráci a přínos pro naší společnost.

 • Nevyhovuje vám dopoledne? Otvíráme večerní Webináře. Pro zájemce o vzdělávání Facility managementu, kteří se nemohou uvolnit v dopoledním čase nabízíme podvečerní čas kurzu. První termín vyhlašujeme na 3. 10. od 16,00 hodin.

 • Nechcete dojíždět na školení do Prahy? Poznejte Facility management u sebe na pracovišti, nebo doma na svém PC nebo tabletu. Přihlaste se na půldenní webinářové kurzy a naučte se to samé, co rekvalifikanti FM v prvním dni svého vzdělávání. Více naleznete v kategorii "Webináře".

Rekvalifikace

Určen pro všechny manažery a řídící pracovníky v oblasti interních služeb.

Absolventi pochopí zákonitosti moderního facility managementu a získají osvědčení o odbornosti akreditované Ministerstvem školství.

Interview

Aktuální